Goda nyheter i gymnasieenkäten

Varje år genomför Gymnasieantagningen i Stockholms län en undersökning bland länets gymnasieskolor. Man frågar samtliga elever i årskurs 2 frågor om hur de trivs, om de får stöd av sina lärare och andra liknande saker. Idag kom enkätens resultat och vi på Teknik & Servicegymnasiet blir både glada och stolta när vi ser vad eleverna svarat. På hela 19 av 21 frågor visar det sig att våra elever är mer nöjda än genomsnittet för Stockholms skolor, ibland väldigt mycket mer nöjda. Eleverna svarar på en skala mellan 1 och 5 där 5 är mest positivt. Så här kan det se ut: Jag kan rekommendera min skola Mina lärare är kunniga i sina ämnen Mina lärare samarbetar kring mitt lärande Jag får extrahjälp om jag behöver Vi är en liten skola med få elever vilket gör att dagsform och humör kan få stort genomslag. Det är därför viktigt att man tolkar sådana här undersökningar med försiktighet. Trots det är vi självklart glada över ett positivt resultat. Nöjda elever skapar nöjda lärare. Klicka här för att läsa hela rapporten.

Lämna ett Svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *