Yrkesutbildning med högskolebehörighet

På båda våra program har du möjlighet att få grundläggande högskolebehörighet inom timplanens 2500 poäng. Det innebär att du kan få både yrkesexamen och högskolebehörighet utan att behöva läsa fler timmar än dina klasskamrater. På el- och energiprogrammet får du per automatik grundläggande högskolebehörighet (svenska 2, svenska 3 och engelska 6) och matematik 2. På industritekniska programmet kommer du att få göra ett val om du vill läsa in ett högskoleförberedande paket (svenska 2, svenska 3 och engelska 6) och matematik 2. På båda programmet gör du alltså detta utan att läsa utökade kurser.  

Studenten