Ansökan

 

Behörighet till yrkeshögskolan

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:
  1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.
Utöver detta kräver vissa utbildningar särskilda förkunskaper, se nedan vad som gäller för just denna utbildning.

Särskilda förkunskaper för denna utbildning

Krav på särskilda förkunskaper: Lägst betyget D i kursen Matematik 1a, och lägst betyget E i Engelska 5 och Svenska 1 eller motsvarande (nya gymnasieskolan) eller lägst betyget G i kurserna Matematik A, Engelska A och Svenska A eller motsvarande (äldre gymnasieskolan) Lägst betyg E i ellära 1 eller lägst betyg G i Ellära A (äldre gymnasieskolan) Järnvägsinspektionens föreskrifter (BV-FS 2000:4) om hälsoundersökning för personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten kräver en godkänd hälsoundersökning tidigast 6 månader innan LIA eller anställning. utbildningsstart. OBS! Hälsoundersökningen kommer inte längre att vara ett krav för att påbörja utbildningen. Däremot kommer den att vara ett krav för att få gå ut på LIA-perioderna på våren hösten 2017 coh våren 2018, och för en eventuell anställning efter avslutad utbildning.  Länk till blankett för hälsoundersökning

Gör ansökan här: Ansökan har nu stängt